Kontrola originality

Vykonávanie kontroly originality vozidiel, overenie pôvodu vozidla. Kontrolu originality vykonávame na vozidlá všetkých kategórií. Odvoz vozidiel od a k zákazníkovi odťahovou službou.

Umiestňovanie náhradného identifikačného čísla VIN na základe rozhodnutia Ministerstva dopravy SR.

Zabezpečujeme expresne rýchle úradné preklady dokladov pre okresný úrad.

Žiadosť na pridelenie VIN

Certifikát ISO 37001:2016

Cenník